Azams

Za vším, co se dnes odehrává všude kolem nás, se dají najít peníze. Vše se nějak financuje, kupuje, prodává, dotuje, zdaňuje… Prostě je ekonomika za vším.

Bez důvěry mezi zubním lékařem a pacientem to nepůjde

Někteří lidé navštěvují svého zubního lékaře s velkou nedůvěrou a vstupují do ordinace ve strachu, a možná i se zježenými vlasy, zatímco jiní lidé považují lékařský zákrok za běžnou rutinu a klidně si na stejný den objednávají vyřizování pracovních záležitostí. V tomto procesu hraje velmi důležitou roli důvěra pacienta v lékaře, v jeho profesionalitu, ale zejména v jeho osobní přístup. Když je pro lékaře pacient jen kusem masité hmoty, která se posadí na křeslo, nemůže to mít valný úspěch a odrazí se to i v následujícím dění.

zubní lékař

Etika je stejně důležitá, jako samotný výkon – hledáte-li vhodného zubního lékaře, případně Departments https://clinicplus.cz/timetable/category/departments/, měli byste se zajímat o názory pacientů a jejich komentáře, které veřejně sdílí po svých osobních zkušenostech z pobytu v ordinaci. Jistě, že neočekáváme, že nás bude dentista uklidňovat jako malé děti, předčítat nám pohádku a vkládat do klína plyšové hračky, jde tu o to, být dobře informováni o zákrocích, o aktuální situaci, o možnostech, které máme, a to klidným hlasem, bez invektiv a hrubostí. Důležitá je také dobrá nálada, pokud ji zubní lékař dokáže s vámi sdílet, bude každý výkon pro pacienta mnohem příjemnější.

ústní hygiena

Pacient musí spolupracovat – chcete-li od svého zubního lékaře bezbolestný zákrok v poklidném duchu, musíte také spolupracovat a dodržovat pokyny, které k vám lékař vysílá. Týká se to zejména správné zubní hygieny, dodržování termínů preventivních prohlídek, a situaci vždy napomáhá rozumný životní styl. Pro lékaře je mnohem příjemnější ošetřovat kohokoli, kdo se nestresuje, pravidelně sportuje, nepije v přílišné míře alkohol, a kdo dává přednost zdravějším variantám stravy před fastfoodem, sladkostmi, bílým pečivem a uzeninami. Nenechávejte tedy vše na vašem zubaři, ale snažte se také přispět svým dílem k úspěšně provedenému zákroku.