Azams

Za vším, co se dnes odehrává všude kolem nás, se dají najít peníze. Vše se nějak financuje, kupuje, prodává, dotuje, zdaňuje… Prostě je ekonomika za vším.

Filmy na internetu


Jste na internetu každý den? Abych se pÅ™iznala, tak já internet využívám opravdu každý den, a to jenom k vlastní zábavÄ› anebo k filmu, ale také hlavnÄ› kvůli práci a také jeÅ¡tÄ› ke studiu. Já totiž dálkovÄ› studuji, je to sice jenom takový jazykový kurz a studuji italÅ¡tinu. Mě tohle opravdu hodnÄ› baví a Å™ekla jsem si, že kdybych v tomhle byla opravdu perfektní. A udÄ›lala bych si potom také nÄ›jaké státní zkouÅ¡ky na italÅ¡tinu, tak bych potom také italÅ¡tinu mohla sama vyuÄovat. Anglicky už umím perfektnÄ›, takže angliÄtinu také mohu vyuÄovat, jenomže angliÄtinu musím vyuÄovat pÅ™es internet, a to hlavnÄ› levnÄ›, protože je mnoho lidí, kteří umí už perfektnÄ› anglicky a už také dÄ›lají uÄitele online. 

Doma mám notebook i poÄítaÄ.

Tady jde vidÄ›t, že na internetu můžete dÄ›lat opravdu cokoliv. Proto se chci opravdu co nejrychleji nauÄit italsky, abych potom také mohla douÄovat další lidi právÄ› italÅ¡tinu. I když italÅ¡tina není takový celosvÄ›tový jazyk, ale podle mého názoru je to opravdu perfektní jazyk. VÄ›dÄ›li jste, že když na internetu dÄ›lali různé studie, tak vyÅ¡lo, že italÅ¡tina je nejvíce romantický a nejkrásnÄ›jší jazyk? A víte, jaký jazyk vyÅ¡el úplnÄ› nejhorší? VyÅ¡la to nÄ›mÄina a podle mého názoru je tohle pravda, protože už i na základní Å¡kole jsme si vÅ¡ichni z nÄ›mÄiny dÄ›lali srandu, že je opravdu taková tvrdá, drsná a neromantická a je taková straÅ¡idelná.

Internet je v dnešní době nutný.

MnÄ› se tohle vůbec nelíbí, a dokonce i když jsem se koukala tÅ™eba na internetu, na různá videa, kde tÅ™eba mluvili nÄ›mecky, tak to bylo opravdu hrozné. Já nemám ráda nÄ›mecké filmy. NejradÄ›ji se tÅ™eba dívám na internetu také na filmy, které jsou v ÄeÅ¡tinÄ› anebo v italÅ¡tinÄ› a také v angliÄtinÄ›, nepohrdnu tím, i když tam nejsou titulky, protože se alespoň takhle nauÄím pořádnÄ› italÅ¡tinu a angliÄtinu. SamozÅ™ejmÄ› vÄ›tÅ¡inou dávám pÅ™ednost titulkům, abych také se nÄ›co dozvÄ›dÄ›la, ale když tam titulky nejsou, tak to pro mÄ› není na internetu problém.