Azams

Za vším, co se dnes odehrává všude kolem nás, se dají najít peníze. Vše se nějak financuje, kupuje, prodává, dotuje, zdaňuje… Prostě je ekonomika za vším.

Jak nejlépe vytopit svůj domov


Není pochyb o tom, že my lidé pocházíme z tropů. Proto by pro nás zima i v mírném pásu byla zdrcující, pokud bychom se jí nedovedli postavit. A základem toho je, mimo patÅ™iÄnÄ› teplého obleÄení, také domov vytopený na patÅ™iÄnou teplotu. A zatímco v pravÄ›ku tuto funkci zastával oheň v jeskyních, dnes máme mnohem více možností. Zdaleka ne vÅ¡echny jsou ovÅ¡em stejné.

 

Zdaleka nejběžnější a také nejefektivnější je v dnešní době ústřední topení. To na rozdíl od klasického krbu dovede rovnoměrně rozvést teplo do všech místností. Také s jeho pomocí můžeme v jednotlivých místnostech teplotu regulovat, takže například v ložnici můžeme mít o něco chladněji než například v obýváku. Není tedy divu, že jej najdeme prakticky všude.

 

nastavení teploty na radiátoru

 

Pravdou vÅ¡ak je, že i zde je potÅ™eba zdroj tepla, které je následnÄ› rozvádÄ›no do zbytku domu. K tomuto úÄelu máme hned nÄ›kolik typů kotlů, které můžeme použít. Zde záleží pÅ™edevším na tom, co konkrétnÄ› k vytváření tepla používáme.

 

V panelácích je dnes obvyklý plynový kotel. Ten, podobnÄ› jako plynový sporák, vytváří teplo spalováním plynu. Ten je konstantnÄ› pÅ™ivádÄ›n plynovodem a kromÄ› vytápÄ›ní je také používán na již zmínÄ›né vaÅ™ení a peÄení, pokud má zdejší kuchynÄ› plynový sporák. V tomto případÄ› jsme vÅ¡ak zcela závislí na dodavatelích.

 

rozvod tepla v paneláku

 

Elektrický kotel funguje v podstatÄ› na podobném principu, jen zde vytváří horko elektrická energie. Zde se vÅ¡ak můžeme alespoň ÄásteÄnÄ› osamostatnit, neboÅ¥ již existují i domácí elektrárny. Z nich jsou nejznámÄ›jší solární, které nám v tomto ohledu pomohou získat urÄitou nezávislost.

 

V neposlední Å™adÄ› jsou zde kotle na pevná paliva, jako je dÅ™evo Äi uhlí. U dÅ™eva je výhodou, že jej teoreticky můžeme získat i sami, pokud vlastníme například les. Problém je, že se pevných paliv spotÅ™ebuje skuteÄnÄ› hodnÄ›, neboÅ¥ velmi rychle shoří. Také je potÅ™eba pravidelnÄ› pÅ™ikládat, a to i v noci.

 

Záleží tedy na tom, co nám bude vyhovovat nejvíce. Možností je dost, a tak si každý z nás může vybrat.