Azams

Za vším, co se dnes odehrává všude kolem nás, se dají najít peníze. Vše se nějak financuje, kupuje, prodává, dotuje, zdaňuje… Prostě je ekonomika za vším.

Zábava i pro dospělé


Bez zábavy by byl svÄ›t chudší a vÅ¡echno by bylo takové pomalé a smutné. Například já si nedokáži pÅ™edstavit, kdyby mi nÄ›kdo Å™ekl, že musím stále chodit do práce anebo dÄ›lat cokoliv jiného než se bavit. Například já jsem opravdu vášnivá chovatelka, baví mÄ› chovat slepice a také husy. Tohle dÄ›lám asi Å¡estým rokem a rozhodnÄ› s tím nehodlám pÅ™estat. Mnoho lidí se mi také smÄ›je, že prý mám divnou zálibu, jenomže když mÄ› tohle baví, je to moje zábava a můj koníÄek a také moje hobby a vydÄ›lávám si tím peníze, tak proÄ bych s tímhle mÄ›la skoncovat? ProÄ bych to mÄ›la pÅ™estat dÄ›lat?

Moje veliká zábava jsou slepice a husy.

JednoznaÄnÄ› v tomhle nevidím vůbec žádný problém. MÄ› opravdu baví chovat zvířata, a to hlavnÄ› slepice a husy, které jsem vám už zmínila. Je to moje zábava a nehodlám s tím pÅ™estat, je pÅ™eci úplnÄ› jedno, když tím nikoho nepohorÅ¡uji. A nikomu tím neubližuji, tak proÄ bych tohle nemohla dÄ›lat? A když jsem tÅ™eba se takhle ptala kamarádky, proÄ tÅ™eba nÄ›komu vadí, že chovám slepice a husy, že je to moje záliba, tak ona Å™ekla, aÅ¥ jednoduÅ¡e na to nehledím, ať si dÄ›lám, co chci. Jsem ráda, že moje kamarádka alespoň tohle chápe a že moje nejlepší kamarádka mě také podrží. Například moje kamarádka má zase nejvÄ›tší zálibu v tom, že chová papouÅ¡ky.

Slepice jsou praktická zvířata.

A kÅ™eÄky. Taky se jí vůbec nesmÄ›ji, ale to také možná kvůli tomu, že obÄ› dvě máme rády zvířata a každá chováme nÄ›jaké zvíře, tedy alespoň dvě zvířata. Kamarádka si také vydÄ›lává tím, že potom prodává malé papouÅ¡ky a Å™eknu vám, že je to opravdu prima. Kamarádka mi slíbila, že na příští Vánoce mi dá také malého papouÅ¡ka, že nyní má vÅ¡echny mláÄata zamluvená a ÄásteÄnÄ› zaplacené. Ale že z příštího papouÅ¡Äího vrhu mi nechá jedno malé ptáÄátko, malého papouÅ¡ka. Na to se opravdu moc těším, protože já mám ráda opeÅ™ence. A nedám na nÄ› dopustit, proto mám také slepice a husy. A co je vaÅ¡e nejvÄ›tší zábava? Je to sport nebo Äetba knihy nebo studium? Anebo také chov zvířat? HodnÄ› lidí má takovou zálibu, že právÄ› chová zvířata a Å™eknu vám, že slepice se vyplatí. Protože vám dávají alespoň vejce.