Azams

Za vším, co se dnes odehrává všude kolem nás, se dají najít peníze. Vše se nějak financuje, kupuje, prodává, dotuje, zdaňuje… Prostě je ekonomika za vším.

My lidé cestujeme

Každého to může někdy v životě někam táhnout. Každý může pociťovat potřebu vyletět ze svého rodného hnízda a zamířit někam, kam ho to táhne, a to bez ohledu na to, co že ho to tam vlastně táhne. A zatímco někdy takový člověk odjede na ono nové místo nastálo, může tam někdy jet i jenom dočasně. Aby to na onom jiném místě poznal, aby si to tam užil a pak se zase vrátil domů nebo pokračoval ve své cestě dál.

atlas map

Zkrátka a dobře my lidé cestujeme. Někdy dobrovolně a jindy ne až tak docela, někdy za zábavou, zatímco jindy na něčím, co je určitou nutností, někdy daleko a jindy pro změnu třeba i jenom kousek vedle, do sousedství. Ale cestujeme. Abychom věděli, co se děje i mimo náš domov a abychom se třeba i něčemu přiučili nebo něco předvedli těm lidem, které na své pouti potkáme.

Cestovat se pak dá pochopitelně různými dopravními prostředky. A to nejen pozemní či lodní, ale i leteckou cestou. To všechno už lidstvo zvládlo a nepřipadá nám na tom vlastně nic nenormálního nebo výjimečného. Prostě se usadíme do zvoleného a co nejoptimálnějšího dopravního prostředku, který je k dispozici a který nás dopraví na místo určení. Abychom si nemuseli ošoupávat nohy chůzí.

jedoucí cyklisti

A co bychom měli mít při takovém cestování na paměti? Mimo jiné i to, že bychom se zřejmě měli chovat ohleduplně a slušně. Pochopitelně k ohleduplným a slušným lidem. Protože to, že jsou někde lidé jiní než my, to neznamená že jsou horší. A i kdyby byli, mají přece právo být takoví. Tam na jiných místech jsou totiž doma oni, a ne my. My jako hosté bychom u nich měli akceptovat realitu, která tam panuje, stejně jako ji oni akceptují nebo by aspoň měli akceptovat u nás. Protože to zlepšuje vztahy mezi lidmi. A ty jsou žádoucí na dobré úrovni i tehdy, když už ty cestou potkané lidi nikdy více neuvidíme. Protože to, co v tomto ohledu dáme, se nám (doufejme) vrátí.