Azams

Za vším, co se dnes odehrává všude kolem nás, se dají najít peníze. Vše se nějak financuje, kupuje, prodává, dotuje, zdaňuje… Prostě je ekonomika za vším.

Revize hromosvodů není byrokratický nesmysl

Máte na vašem domě hromosvod? Pak si možná uvědomujete, jak důležitou součást vybavení vašeho objektu máte, která vás chrání před úderem blesku, aby nedošlo k požáru nebo k smrtelnému úrazu. Vynález hromosvodu na konci osmnáctého století přinesl lidstvu nebývalý pokrok, protože domy přestaly být vystavené značnému riziku rozsáhlých požárů, což zejména pro dřevostavby či stylové dřevěné doškové střechy představuje značné nebezpečí.

bleskový výboj

Hromosvod je zdánlivě velmi primitivní technické zařízení, které se jednou namontuje a od té doby slouží svému účelu prakticky bez omezení. V zásadě máte pravdu, ale jako každá technika, i hromosvody vyžadují pravidelné revize a přiměřenou údržbu. Proč je zapotřebí pozvat si domů revizního elektrikáře, který provádí revize hromosvodů Revize elektro revtech?

Koroze – hromosvody se zhotovují obvykle z konstrukční oceli, která podléhá korozi. Proto je zapotřebí kontrolovat stav všech jeho komponent, které již mohou být poškozené natolik, že neplní dobře svůj účel. Pokud by došlo k porušení svodového drátu, celé zařízení by vám nebylo k ničemu.

bouřka v krajině

Povětrnostní vlivy – na hromosvod mohou působit poryvy větru, krupobití, námraza a ledová krusta, čímž mohou oslabit jeho funkci a přispět ke ztrátě funkčnosti. Revizní elektrikář prověří stav veškerých svodů, zda stále plní svůj účel. Hromosvod by se měl prověřit i po každém úderu bleskem, protože elektrický výboj může přetavit ocelové části podobně, jako se taví drát u elektrické svářečky.

Stavební práce na domě – k poškození hromosvodů může dojít i při provádění stavebních prací, jako je výměna střešní krytiny, latí a krovů, výstavby či oprava domovní fasády, výstavba terasy, lodžie či balkonu, výměna oken a okenních parapetů, bourání zdiva, přístavba k objektu a některé další stavební činnosti. Při těchto pracích se může hromosvod přestřihnout či zdeformovat a přestane pak opět plnit svou funkci.