Azams

Za vším, co se dnes odehrává všude kolem nás, se dají najít peníze. Vše se nějak financuje, kupuje, prodává, dotuje, zdaňuje… Prostě je ekonomika za vším.

Muži v politice

Protože funkční období prezidenta republiky trvá pět let a možnost v této funkci setrvat je možné nejvýše dvakrát za sebou, čeká naší republiku začátkem příštího roku jeho volba. Která od roku 2013 je přímá, v přešlých letech nového prezidenta vybíral Parlament. Do této funkce může být zvolen kandidát, který dosáhl 40 let věku. Jedině občané, kterým byla omezena svéprávnost, kandidovat nemohou. Navržený kandidát musí obhájit svoji kandidaturu peticí, podepsanou nejméně 50 tisíci občany, staršími 18 let. Nebo může využít druhou variantu. Kdy kandidátku podepíše buď 20 poslanců, nebo 10 senátorů. Kandidátní listina musí být podána na příslušné ministerstvo 66 dnů před volebním dnem. A pokud splňuje všechny náležitosti, vyplývající ze zákona, dojde k registraci. Kandidatury je možné se vzdát nejpozději 24 hodin před zahájením volby. A to buď osobně, nebo vlastnoručně podepsaným prohlášením. 

Hradní nádvoří

Protože prezidentské volby proběhnou už v lednu 2023, uchazečů o tuto funkci přibývá. Někteří případnou účast teprve zvažují, jiní už kandidaturu oznámili. Do prezidentského křesla by rádi zasedli hlavně muži. Ženských kandidátek ani v těchto volbách nebude více než 5 procent. Seznam kandidátů v dnešních dnech není ještě úplný. Ale jedno je už patrné.

Volební komise

Šíře jejich dosavadního působení je opravdu široká. Funkci prezidenta by rádi vykonávali jak současní politici, tak podnikatelé, diplomaté, lékaři, ekonomové, publicisté, aktivisté, generálové, novináři, šéfkuchaři, skladatelé, teologové a dokonce i komici a moderátoři. Mezi ženami se na kandidátce možné prezidentky nejvíce objevují ekonomky, manažerky či aktivistky. Ať už ve volbách vyhraje kdokoliv z možných kandidátů, jediné, co si celý národ přeje, aby to byl moudrý člověk. A je úplně jedno, jestli to bude žena či muž. Prezident republiky se ujímá tohoto nejvyššího úřadu složením slibu. Ve kterém slibuje na svou čest věrnost České republice, její Ústavě a zákonům. A svůj úřad zastávat v zájmu všeho lidu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.